Projekt „Parking w Park” odrzucony

2024-04-03

Mój projekt złożony w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gdańska „Urzędniczy PARKING zamieńmy w PARK. Zieleń dla wszystkich” został negatywnie oceniony przez gdańskich urzędników.

Projekt spotkał się z ogromnym, w większości pozytywnym odzewem. Największe wsparcie zebrał pod samym opisem projektu >>

Jeśli dobrze liczę to 100% z 93 komentarzy jest pozytywnych.

Niestety nie wystarcza to do tego aby był on poddany pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Projekt został odrzucony przez urzędników z następującym uzasadnieniem: „Projekt został odrzucony, ponieważ narusza § 4 ust. 4 lit. c Uchwały Nr V/29/2019 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Gdańska (z późn. zm.) – „Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest pod teren zabudowy usługowej. Na wskazanej działce znajduje się budynek usługowy wraz z wymaganymi zgodnie z planem miejscami postojowymi, przynależnymi do tego budynki. Likwidacja miejsc postojowych byłaby więc niezgodna z założeniami istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1117.” W związku z powyższym, wyżej wspomniana Uchwała regulująca zasady Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku wyklucza wprost takie projekty, stąd konieczność odrzucenia.” 

Wspomnianą uchwałę można znaleźć pod tym linkiem.
Jednakże, analizując MPZP o numerze 1117 czyli „MPZP Śródmieście – rejon Targu Siennego, Podwala Grodzkiego i Nowych Ogrodów” oraz wprowadzającą go Uchwałę RMG Nr XXXIX/1325/05 z dn. 30.06.2005 czytelnie widać, że nie mam tam mowy o minimalnej liczbie miejsc parkingowych!

Jest jedynie informacja o maksymalnej liczbie miejsc postojowych na powierzchnię użytkową określoną na poziomie „MAX 30”. Literalnie czytając zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można uznać, że budynek nie musi mieć żadnych miejsc postojowych. Gdyby twórca Uchwały chciał określić minimalną liczbę miejsc parkingowych dla tego budynku umieściłby to w tej samej tabeli, tak jak zrobił to ze wskaźnikiem miejsc postojowych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych („MIN 1”).

Uznałem, że jest to wystarczająca podstawa do odwołania, które już złożyłem. Przy okazji, w trybie dostępu do informacji publicznej, zapytałem o minimalną liczbę miejsc parkingowych dla tego budynku stanowiącą podstawę do odrzucenia projektu.
Walka o park trwa!

https://smilgin.pl/wp-content/uploads/2024/03/logo-rs-kg.png
Opłacone przez KWW Kocham Gdańsk – Kandydaci Niezależni
Kontakt
+48-503-074-389
Nadwiślańska 126, 80-680 Gdańsk