https://smilgin.pl/wp-content/uploads/2024/01/radek-smilgin-header-title.png
Okręg 1
KWW Kocham Gdańsk
miasto TO LUDZIE
https://smilgin.pl/wp-content/uploads/2024/03/program-feature-1.jpg

Drogi

Piesi

Moim priorytetem jest budowanie bezpiecznej drogi do szkoły, pracy i sklepu.

Rowery

Potrzebujemy dobrych i bezpiecznych ścieżek odseparowanych od samochodów i pieszych.

Samochody

Przeżywamy prawdziwy kryzys drogowy. Szybka naprawa dziur i systemowe rozwiązania na przyszłość.
Rozwiążemy problem korków.

https://smilgin.pl/wp-content/uploads/2024/03/program-feature-2.jpg

Czyste powietrze

Przemysł jest potrzebny

… ale oddziaływuje bezpośrednio na zdrowie i życie mieszkańców. Musi więc rekompensować Gdańszczanom uciążliwość zapachową i niebezpieczeństwo wdychania trujących związków.

Czujniki i pomiary

Wszystkie zakłady, które emitują nieczystości do wody i powietrza powinny być opomiarowane czujnikami i monitorowane przez całą dobę.

Alerty

Zatrucia powietrza i smród powinny być komunikowane tak jak ostrzeżenia o gwałtownych zjawiskach atmosferycznych.

https://smilgin.pl/wp-content/uploads/2024/03/program-feature-3.jpg

Starsi i młodsi razem

Dialog międzypokoleniowy

Osoby starsze uczące młodzież i dzieci matematyki, czytania i majsterkowania.
Dzieci i młodzież uczący osoby starsze cyfrowego świata.

Aktywizacja zawodowa osób starszych

Angażowanie i praca dla osób starszych w wymiarze i na stanowiskach do nich dopasowanych.

Opieka nad młodzieżą

Alternatywa dla galerii handlowych do spędzania czasu, zajęć poza szkolnych oraz odrabiania lekcji.

https://smilgin.pl/wp-content/uploads/2024/03/program-feature-4.jpg

Sport i rekreacja

Tereny zielone i rekreacja

Więcej terenów do aktywnego spędzania czasu. Otwarcie szlaku po Kamiennej Grobli wzdłuż Ptasiego Raju.

STOP gospodarce leśnej

Powstrzymanie wycinki w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym i w Nadmorskim Lesie Wydmowym. Koniec z tzw. „zabiegami pielęgnacyjnymi”, które są realnie pozyskiwaniem drewna i niszczeniem lasu.

Otwarte obiekty sportowe

Dla Gdańszczan otwarte i dostępne za złotówkę boiska i obiekty finansowane przez Miasto.

https://smilgin.pl/wp-content/uploads/2024/03/program-feature-5.jpg

Miasto dla mieszkańców

Transparentność

Przejrzystość w obsadzaniu stanowisk w mieście.

Partycypacja

Mieszkańcy współdecydujący o najważniejszych sprawach dla Gdańska.

Wsłuchanie się w głos

Prezydent, Radny i urzędnik – dostępni, słuchający, pomagający!

https://smilgin.pl/wp-content/uploads/2024/03/program-feature-6.jpg

Zabytki drewniane

Ochrona zabytków

Opieka nad zabytkami zarówno ewidencyjnymi jak i rejestrowymi.

Zasoby Miasta

Gdańskie Nieruchomości dbające o wszystkie posiadane zasoby. Nawet te trudne.

Pomoc posiadaczom zabytków

Wsparcie merytoryczne i finansowe dla ludzi, którzy chcą zadbać o zabytki.

https://smilgin.pl/wp-content/uploads/2024/02/kocham-gdansk-logo.png

Dziękuję za wszystkie oddane na mnie głosy!

Radosław Smilgin, Okręg 1 / Miejsce 1

Bez agitacji, rozmowy o architekturze drewnianejSpotkanie przy Chacie

7-8.04.2024
Nadwiślańska 126, Gdańsk.

Jeśli chcecie w ten weekend zobaczyć Chatę na Wyspie i posłuchać jej historię to serdecznie zapraszam na Wyspę Sobieszewską. Zadzwońcie wcześniej by się umówić  

https://smilgin.pl/wp-content/uploads/2024/01/rs-about.png

Kim jestem?

Radosław SMILGIN.
Gdańszczanin z urodzenia.
Rocznik 77

Wychowany na Dolnym Mieście, aktualnie mieszkaniec Wyspy Sobieszewskiej.

Doktorant Politechniki

Miłośnik drewnianej architektury. Właściciel drewnianej Chaty na Wyspie

Radny dzielnicowy

Przedsiębiorca. Właściciel Software & Testing House

Doktorant Politechniki

Miłośnik drewnianej architektury. Właściciel drewnianej Chaty na Wyspie

Radny dzielnicowy

Przedsiębiorca. Właściciel Software & Testing House

https://smilgin.pl/wp-content/uploads/2024/02/rs-about-2.png
https://smilgin.pl/wp-content/uploads/2024/02/rs-about-2.png

Dzień Wyborów

Do wyborów zostało:
GodzinMinutSekund
13
Marca
12:00
Ogłoszenie kandydata na prezydenta
Dom Technika
16
Marca
9:00
Sprzątamy Sobieszewo
Akcja
21
Marca
14:00
Konferencja programowa
Konferencja prasowa
4
Kwietnia
12:00
Briefing
Artur Szostak przedstawi plan rozwiązania problemu dzików

Chcesz wesprzeć moją kampanię?

https://smilgin.pl/wp-content/uploads/2024/03/logo-rs-kg.png
Opłacone przez KWW Kocham Gdańsk – Kandydaci Niezależni
Kontakt
+48-503-074-389
Nadwiślańska 126, 80-680 Gdańsk