Program

Program dla Okręgu 1 (Gdańsk Wschód)

Ogólne priorytety i postulaty dla dzielnic Okręgu numer 1. Na dole strony znajdą Państwo szczegółowe postulaty dla dzielnic.
  • Zaangażowanie zakładów przemysłowych w zrównoważony rozwój lokalnej społeczności, poprzez wdrożenie programu rekompensat za uciążliwość.
  • Przejrzysty i sprawiedliwy podział środków budżetowych między dzielnice bazujący nie tylko na liczbie mieszkańców, ale również na powierzchni oraz dochodzie wypracowanym przez lokalne firmy dla budżetu Miasta.
  • Zaprzestanie gospodarki leśnej, zwiększenie terenów rekreacyjnych i rewitalizacja istniejących terenów zielonych.
  • Ograniczenie patodeweloperki, nowej zabudowy i budownictwa „inwestycyjnego”.
  • Przemyślany program naprawy dróg gminnych i wewnętrznych.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zwielokrotnienie patroli Straży Miejskiej oraz Policji.
  • Zwiększenie dostępności i komfortu komunikacji miejskiej dla wschodnich dzielnic Gdańska.
  • Większa dbałość o czystość.

Chcesz wesprzeć moją kampanię?

https://smilgin.pl/wp-content/uploads/2024/03/logo-rs-kg.png
Opłacone przez KWW Kocham Gdańsk – Kandydaci Niezależni
Kontakt
+48-503-074-389
Nadwiślańska 126, 80-680 Gdańsk