Krakowiec-Górki Zachodnie

Moje postulaty dla Krakowca-Górki Zachodnie

- Więcej środków z Rafinerii, Oczyszczalni Wschód, Portu Północnego, Stoczni a także (w przyszłości) z pływającego gazoportu dla dzielnicy jako kompensacja uciążliwości hałasu, pyłu i smrodu z tych zakładów.

- Rozwój turystyki i terenów do aktywnego spędzania czasu.

- Przemyślane i sukcesywne remonty dróg.

- Większa dbałość o czystość.

- Poprawa bezpieczeństwa poprzez zwiększenie liczby patroli policji.

- Zaprzestanie rabunkowej gospodarki leśnej i ochrona lasu.

- Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej (jedyny autobus 111) oraz wykorzystanie możliwości transportu wodnego i istniejącej infrastruktury.

Chcesz wesprzeć moją kampanię?

https://smilgin.pl/wp-content/uploads/2024/03/logo-rs-kg.png
Opłacone przez KWW Kocham Gdańsk – Kandydaci Niezależni
Kontakt
+48-503-074-389
Nadwiślańska 126, 80-680 Gdańsk