Oświadczenie w sprawie banerów wyborczych

2024-03-08

Zdajemy sobie sprawę, że banery wyborcze mogą zaśmiecać przestrzeń miejską i powodować negatywne odczucia estetyczne.

Z jednej strony podzielamy troskę o estetykę miasta i chęć zachowania czystych ulic i placów.
Z drugiej strony, jako kandydaci w nadchodzących wyborach, musimy wykorzystać dostępne narzędzia, aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców i przedstawić się. Banery wyborcze są nadal powszechną i skuteczną formą komunikacji politycznej, która pozwala dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, niezależnie od ich wieku, statusu społecznego czy preferencji medialnych.

Kandydaci niezależni nie mają dostępu do mediów, a jeśli już się w nich pojawiają zazwyczaj są przedstawiani w sposób negatywny (przykład „Parking w Park”). Nie mamy możliwości i nigdy nie zdecydowalibyśmy się do wykorzystywania komunikatów miejskich do prowadzenia własnej agitacji na co pozwala sobie obecna władza. Wiemy również, że nie wszyscy wyborcy korzystają z Internetu w sposób pozwalający im odszukać alternatywę dla Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska, którzy to w sposób skandaliczny zasypali miasto tysiącami plakatów.

Uważamy, że w tej sytuacji korzyści płynące z informowania mieszkańców o naszej kandydaturze i programie przewyższają negatywne aspekty wizualne banerów. Dlatego też zdecydowaliśmy się na ich wywieszenie, mając nadzieję na Państwa zrozumienie. Jednocześnie zobowiązujemy się do posprzątania wszystkich banerów po zakończeniu kampanii wyborczej.

Chcemy również podkreślić, że drukujemy banery w sposób odpowiedzialny, korzystając z ekologicznych materiałów i ograniczając ich ilość do niezbędnego minimum, a po wyborach zostaną one ponownie użyte do jako materiał izolacyjny i jako przykrycie.

Wywieszamy nasze banery w miejscach gdzie nie stwarzają one zagrożenia (np. unikamy okoli przejść dla pieszych) i „wciskamy” nasze banery między plakaty KO / WdG by pokazać, że istnieje alternatywa. Wierzymy, że w ten sposób możemy prowadzić kampanię wyborczą w sposób efektywny, a zarazem odpowiedzialny.

Dziękujemy za zrozumienie.

Z poważaniem,

Radosław Smilgin

KWW Kocham Gdańsk

https://smilgin.pl/wp-content/uploads/2024/03/logo-rs-kg.png
Opłacone przez KWW Kocham Gdańsk – Kandydaci Niezależni
Kontakt
+48-503-074-389
Nadwiślańska 126, 80-680 Gdańsk