Wyspa Sobieszewska

Moje postulaty dla Wyspy Sobieszewskiej

- Środki z Rafinerii i Oczyszczalni Wschód, Portu Północnego (w przyszłości) pływającego gazoportu dla dzielnicy jako kompensacja negatywnego wpływu na mieszkańców.

- Poprawa bezpieczeństwa dzielnicy przez zwiększenie liczby patroli policji.

- Ograniczenie niekontrolowanej, nowej zabudowy i patodeweloperki.

- Ochrona zabytków Wyspy, ze szczególnym uwzględnieniem architektury drewnianej.

- Remonty dróg: Turystyczna, Boguckiego, Tęczowa i Nadwiślańska, ale też małych dróg w osiedlu.

- Rozwiązanie problemu parkingowego na Wyspie.

- Przywrócenie regularnych kursów tramwaju wodnego.

- Otwarcie kamiennej grobli do Ujścia Śmiałej Wisły.

- Dbanie o korzyści dla Wyspy i jej mieszkańców w związku z planowanym ogólnoświatowym zjazdem harcerzy.

Chcesz wesprzeć moją kampanię?

https://smilgin.pl/wp-content/uploads/2024/03/logo-rs-kg.png
Opłacone przez KWW Kocham Gdańsk – Kandydaci Niezależni
Kontakt
+48-503-074-389
Nadwiślańska 126, 80-680 Gdańsk