Moje postulaty dla Stogów

- Więcej środków z Portu Północnego jako kompensacja zniszczenia plaży.

- Poprawa bezpieczeństwa dzielnicy przez zwiększenie liczby patroli policji.

- Dbałość o zieleń i tereny rekreacyjne.

- Przemyślane remonty osiedlowych dróg.

Chcesz wesprzeć moją kampanię?

https://smilgin.pl/wp-content/uploads/2024/03/logo-rs-kg.png
Opłacone przez KWW Kocham Gdańsk – Kandydaci Niezależni
Kontakt
+48-503-074-389
Nadwiślańska 126, 80-680 Gdańsk