Moje postulaty dla Rudników

- Więcej środków z Rafinerii i Oczyszczalni Wschód na rzecz utrzymania i rozwoju dzielnicy.

- Stymulowanie rozwoju infrastruktury handlowo-usługowej.

- Rekultywacja terenów i lepsza dbałość o tereny wspólne.

- Poprawa bezpieczeństwa poprzez zwiększenie liczby patroli policji.

- Zwiększenie opieki nad seniorami, przeciwdziałanie wykluczeniu ze względu na brak infrastruktury, usług i komunikacji.

- Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Chcesz wesprzeć moją kampanię?

https://smilgin.pl/wp-content/uploads/2024/03/logo-rs-kg.png
Opłacone przez KWW Kocham Gdańsk – Kandydaci Niezależni
Kontakt
+48-503-074-389
Nadwiślańska 126, 80-680 Gdańsk