Olszynka

Moje postulaty dla Olszynki

- Stymulowanie rozwoju infrastruktury handlowo-usługowej.

- Większe bezpieczeństwo przez większą liczbę patroli policji.

- Remonty osiedlowych dróg.

- Bezkolizyjna przeprawa przez ulicą Łanową (koniec korków w związku z linią kolejową)

-Rozwiązanie problemów i wieloletnich zaniedbań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (zaniedbania GIWK, Wody Polskie).

- Więcej środków z Miasta na dzielnicę.

Chcesz wesprzeć moją kampanię?

https://smilgin.pl/wp-content/uploads/2024/03/logo-rs-kg.png
Opłacone przez KWW Kocham Gdańsk – Kandydaci Niezależni
Kontakt
+48-503-074-389
Nadwiślańska 126, 80-680 Gdańsk