Nowy Port

Moje postulaty dla Nowego Portu

- Otwarcie przeprawy promowej z Nowego Portu na Wisłoujście.

- Zwiększenie bezpieczeństwa na osiedlu.

- Ostateczne zamknięcie Port Service.

- Aktywne wspieranie i rozszerzanie rewitalizacji Nowego Portu. Poprawa standardu budynków komunalnych znajdujących się we własności miasta.

- Działania na rzecz utworzenia żłobka oraz poprawa oferty edukacyjnej pozostałych placówek dla starszych dzieci.

- Dbałość o tereny zielone oraz rewitalizacja zaniedbanych skwerków.

- Lobbowanie na rzecz ratowania i nadania funkcji usługowych budynkowi MDK

- Ograniczenie uciążliwości pylenia z portów w tym z placów węglowych.

Chcesz wesprzeć moją kampanię?

https://smilgin.pl/wp-content/uploads/2024/03/logo-rs-kg.png
Opłacone przez KWW Kocham Gdańsk – Kandydaci Niezależni
Kontakt
+48-503-074-389
Nadwiślańska 126, 80-680 Gdańsk