Moje postulaty dla Letnicy

- Działanie na rzecz rozwoju komunikacji miejskiej w tym wykorzystania trasy SKM.

- Komunikacja miejska wewnątrz osiedla.

- Ograniczenie uciążliwości najmu krótkoterminowego i zwiększenie bezpieczeństwa osiedla.

- Ostateczne zamknięcie Port Service.

- Opomiarowanie i alerty o skażonym powietrzu z Elektrociepłowni.

- Ograniczenie uciążliwości pylenia z portów w tym z placów węglowych.

- Zacienie placów zabaw.

- Zagospodarowanie rekreacyjne nieużytku po Jeziorze Zaspa. Zrobimy tam park!

Chcesz wesprzeć moją kampanię?

https://smilgin.pl/wp-content/uploads/2024/03/logo-rs-kg.png
Opłacone przez KWW Kocham Gdańsk – Kandydaci Niezależni
Kontakt
+48-503-074-389
Nadwiślańska 126, 80-680 Gdańsk