Brzeźno

Moje postulaty dla Brzeźna

- Ograniczenie dzikiej deweloperki i niekontrolowanego, nowego budownictwa.

- Ratowanie zabytków Brzeźna.

- Ograniczenie uciążliwości letników i osób odwiedzających Brzeźno.

- Rozwiązanie problemu parkowania w sezonie letnim.

Chcesz wesprzeć moją kampanię?

https://smilgin.pl/wp-content/uploads/2024/03/logo-rs-kg.png
Opłacone przez KWW Kocham Gdańsk – Kandydaci Niezależni
Kontakt
+48-503-074-389
Nadwiślańska 126, 80-680 Gdańsk